Prosjekter

JPL RAIL AS

JPL Rail har en rekke rammeavtaler med ledende entreprenører...

Referanse Prosjekter:


Drammen Hensetting

 • Montering av palstengsler, Banemontør

PETERSON Moss

 • HSV og LFS for riving av fabrikk

Fiber Oslo-S

 • Trekking av rør og blåsing av fiber, HSV

Svillebytte Ofotbanen

 • Fagansvarlig og HSV/LFS

Kapasitetsøkende tiltak Skøyen

 • Hjelpemannskap og HSV

ERTMS Østre linje

 • Vaktmannskaper gjennom hele prosjektet inklusive 77 dagers togstopp

Fiber Drammen-Kristiansand

 • Hjelpemannskap og vaktmannskap

Kabelkanaler og Føringsveier

 • Sarpsborg og Skjeberg, maskinfører og vaktmannskap

Omformerstasjoner

 • Føringsveier

Stor OSLO

 • Vaktmannskaper

Gardemobanen Fiber

 • Vaktmannskaper

Forberedende Renseverk Østfoldbanen

 • Underentreprenør

ERTMS Østre linje

 • Vaktmannskaper 6 ukers togstopp for Jernbaneverket

Follobanen

 • Vaktmannskaper for Bane Nor og OHL i byggeperioden

der vi leverer mannskaper og maskiner gjennom vårt eget selskap og våre samarbeidspartnere og underleverandører.  Vi utfører oppdrag over hele landet og har et bredt kontaktnettverk med dyktig personell som stiller opp både på langvarige prosjekter men også oppdrag av kortere varighet.
(C) JPL RAIL AS 2018