Om Oss

JPL RAIL AS

Hvorfor velge oss?

JPL Rail har lang erfaring delvis bygget opp gjennom bred kompetanse innenfor Bane faget som omhandler også skinnesveising og nå kontroll av dette, vi er fleksible i forhold til kunders ønsker og har Skandinavia som arbeidsområde. Med moderne utstyr og et bra team i ryggen gjennom våre samarbeid så har vi konkurransedyktige priser levert av hyggelige kollegaer som er opptatt av å levere kvalitet.

JPL Rail har siden etablering i 2012 hatt en stabil vekst ,

og plassert seg i markedet som en ettertraktet tilbyder på sikkerhetsrelatert funksjoner,

samt mannskaper gjennom underentrepriser for større jernbaneprosjekter i hele Norge.

JPL Rail er et lite familie selskap,

heleid av Jessesen Holding med 16 fast ansatte,

og gjennom samarbeidsavtaler og rammeavtaler,

så har vi sikret et fundament for videre vekst.

Våre Ansatte

Daglig leder

Jon Jessesen

Telefon: +47 468 25 889

E-post: jon@jplrail.no

GSM-R: 8790 8995

Økonomiansvarlig

Jan Enger

Telefon: +47 959 83 200

E-post: jan.enger@jplrail.no


Hovedsikkerhetsvakt, Sveiser, Leder for El-sikkerhet

Thomas Gislingrud

Telefon: +47 984 14 785

E-post: thomas@jplrail.no

GSM-R: 8790 8398


Hovedsikkerhetsvakt og Leder for El-sikkerhet

Alexander Bäck

Telefon: +47 406 93 660

E-post: alexanderbeck@jplrail.no

GSM-R: 8790 8399

Hovedsikkerhetsvakt

Sunniva Bredholt

Telefon: +47 482 76 009

E-post: sunniva@jplrail.no

GSM-R: 8791 8144

Prosjektansvarlig NDT HSV og Fører

Simen RS Ravnlie

Telefon: +47 978 74 949

E-post: simen@jplrail.no

GSM-R: 8791 8192

Hovedsikkerhetsvakt, Leder for Elsikkerhet

Tommy Andersen

Telefon: +47 902 07 433

E-post: tommyda@jplrail.no

GSM-R:8791 8194

KL montør

Martin Mikalsen

Telefon: +47 456 03 774

E-post: martin.mikalsen@jplrail.no

 

Banemontørlærling

Alexander Jessesen

Telefon: +47 949 78 979

E-post: alexander.jessesen@jplrail.no

 

Banemontør/Maskinfører/Hovedsikkerhetsvakt

Jon Magne Weum

Telefon: +47 483 22 713

E-post: jon.magne.weum@jplrail.no

GSMR: 8790 8733


Prosjektleder/Hovedsikkerhetsvakt

Stian Høglo

Telefon: +47 905 71 555

E-post: stian.hoglo@jplrail.no

GSMR:

 

HMS og Sikkerhetsansvarlig

Jarl Lindberg

Telefon: +47 403 41 483

E-post: jarl@jplrail.no

HR og Prosjektkoordinator

Jeanette Dragseth

Telefon: +47 951 87 077

E-post: jeanette@jplrail.no

Hovedsikkerhetsvakt, LFS og Maskinfører

Morten Johannessen

Telefon: +47 959 05 047

E-post: morten@jplrail.no

GSM-R: 87908487

Prosjektstøtte

Lise Marie Jessesen

Telefon: +47 913 89 934

E-post: lise@jplrail.no

Hovedsikkerhetsvakt og Leder for El-sikkerhet

Christian Waage

Telefon: +47 402 43 407

E-post: christian@jplrail.no

GSM-R: 8790 8488

Hovedsikkerhetsvakt og Leder for El-sikkerhet

Robert Fogell

Telefon: +47 480 48 485

E-post: robert@jplrail.no

GSM-R: 8791 1941

KL Montør/Anleggsleder

Petter Svanholm

Telefon: +47 906 76 643

E-post: petter.svanholm@jplrail.no

GSM-R:

Sporvekselkontrollør/Hovedsikkerhetsvakt

Ole Martin Østli

Telefon: +47 971 00 776

E-post: ole.martin.ostli@jplrail.no

GSM-R: 8791 8145

Signalmontør

Vebjørn Sæbø

Telefon: +47 908 00 085

E-post: vebjorn.saebo@jplrail.no

GSM-R: 

Signalmontør

Aslan Nilsen

Telefon: +47 952 19 817

E-post: aslan.nilsen@jplrail.no

GSMR:

 

(C) JPL RAIL AS 2018