Efriendly

JPL RAIL AS

SIKKERHET

KVALITET

KOMPETANSE

Vi jobber for å ivareta deres sikkerhet

 

Les mer her

 

Mer informasjon kommer

 

JPL Rail AS er opptatt av å ivareta et godt arbeidsmiljø for våre ansatte og ikke minst å ivareta det ytre miljø.

 

Vi etterstreber kildesortering av avfall og har nå iverksatt flere tiltak for å gå over på en papirløs plattform.

 

Selskapet har en kvalitets og      sikkerhetshåndbok bygget opp etter ISO 9001 og 14001

 

Vi har bygget opp rutiner og systemer for å fungere parallelt med Jernbaneverkets Tekniske Regelverk, Trafikkregler for Jernbaneverkets nett og interne styringsinstrukser for å sikre en samkjøring og felles forståelse.

(C) JPL RAIL AS 2018