HMS

JPL RAIL AS

JPL Rail har utstyrt alle våre biler med nødvendig førstehjelpsutstyr og vi har en hjertestarter tilgjengelig på større prosjekter, våre medarbeidere gjennomgår årlig repetisjon i førstehjelp hos Røde Kors


JPL Rail sine ansatte gjennomgår slukke kurs og kurs i varmearbeider og har tilgjengelig slukkemateriell i våre biler og på våre anlegg

JPL Rail har hatt

6 år med 0 skader med fravær og et sykefravær på 0%

Vårt fundament bygger på:

  • SIKKERHET
  • KVALITET
  • KOMPETANSE

 

Uønskede hendelser kan sendes til: ruh@jplrail.no

Vi jobber stadig for å forbedre våre rutiner og i den forbindelse så utarbeider vi Risikoanalyser og Sikker Jobb Analyser (SJA) på våre prosjekter og vi benytter oss av 113 appen til Norsk Luftambulanse for å kartlegge møteplasser ved ulykker.

(C) JPL RAIL AS 2018